Your Ad Here

Forks Over Knives (2011)


INFO: - Upcoming May 6, 2011 -
Lee Fulkerson, Monica Beach Media, USA, english, 2011
http://www.ForksOverKnives.com

(en) The feature film Forks Over Knives examines the profound claim that most, if not all, of the degenerative diseases that afflict us can be controlled, or even reversed, by rejecting our present menu of animal-based and processed foods.

(sk) Film "Vidličky namiesto nožov" skúma silné tvrdenie, ktoré hovorí, že väčšina, ak nie všetky degeneratívne choroby postihujúce ľudí môžu byť kontrolované či dokonca zvrátené odmietnutím našej terajšej stravy založenej na živočíšnych a spracovávaných potravinách.
MoviesCapital.com - Real & Legal Unlimited Movie Downloads !!

1 comments:

Anonymous said...

Thank you so much for sharing this introduction post with us.

Watch Movies Online